ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort ankara rus escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort escort çankaya istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort

kitabeler.gif

Amcazade Sebili ve Çeşmesi Onarım Kitabesi

IMG_2178-780.jpg

Yapım Kitabesi

Şeyhü'l-İslâm namdâş-ı Mustafâ
Umde-ievlâd-ı Fahrü'l-enbiyâ âlî-makâm
Âb-ı rû-yı mesned-ârâyân-ı fazl u cüda

Masdar-ı hayr eylemişdir zâtını Rabbü'ül-enam
Kurb-u icra eyledi
Fi sebîlillöh bu âb-ı safı ol fahrü'l-kiröm

[Çeşme bünyöd itdi kim]
Zâtını Mevlâ hemişe maksim-ı erzak idüp
Nâm-ı cell-i hayr ile yâd ola ta rûz-ı kıyam

Her biri âb-ı hayât müsellem Sâkirâ
Eyledim gûncîde bir beyte iki lârih-i tâmâm
İç bu dil-cû çeşmeden âb-ı hayöt-ı cân-fezâ [1152]
Gelgel al iç zemzem icra eyledi müfti'l-enâm [l 152]


Anlamı:

Şeyhül-islam, Mustafa ile aynı isimde
Evliyalık yüce makamınan güveneler evladının
Yüz suyu, dayanılacak makamı, çömertliği çok

Hayırların kaynağı yapmıştır yüce yaratan
Yanında sebili yaptı
Kerametiyle bu temiz suyu Allah yolunda akıtmıştır

Bu güzel çeşmeyi yaptırdı ki
Onu Allah her zaman rızkları dağıtan yapıp
Nâm-ı celili hayr ile yâd ola ta rûz-ı kıyam

Yüce adı kıyamete kadar hayır ile anılsın
Her biri hayat veren su gibi ey Şakir
İki tarihi iki beyite sıkıştırdım

Hayat veren suyu iç bu güzel çeşmeden can bul (1739)
Gel de al iç Zemzemi akıttı şeyhül-İslam (1739)

 

Amcazade Sebili ve Çeşmesi

IMG_2180-780.jpg

Amcazade sebili ve çeşmesi.

Amcazade Çeşmesi Fatih itfaiyesi karşısı, Eski Saraçhane Sokağı, Vakıflar İnşaat Ve Sanat Eserleri Müzesi giriş kapısı yanında bulunmaktadır.
Sultan İkinci Mustafa devri eserlerindendir. Kitabesinde bu isim bulunmamakla birlikte, adını muhtemelen, giriş kapısının yanında yer aldığı Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi'nden almaktadır. Köprülü Mehmed Paşa'nın kardeşi Mevlevi Hasan Ağa'nın oğludur.
Çeşme kesme taştan klasik tarzdadır. Duvara gömülmüştür. Köşeleri pahlıdır.
Basık sivri kemeri sığ bir niş görülmektedir. Sivri kemerin üstünde beş satırlık kitabesi bulunmaktadır. Muslukları koparılmıştır ve harap durumdadır.Kitabesinin bazı yerleri kırılıp kazınarak kaybolmuş olduğundan okunamayan bölümleri bulunmaktadır.

IMG_2184-780.jpg

Amcazade çeşmesi

_________________________________________________________________________________

Fatih Camii Ahmet Paşa Çeşmesi Kitabesi

Atikali Camii Duvar Çeşmesi Kitabesi

Anadolu Kavağı Hasan Paşa Ceşmesi Kitabesi

Abbas Ağa Çeşmesi Kitâbesi

Mevlanakapı, Mehmed Kethüda Çeşmesi Kitâbesi

Galata Mevlevîhânesi Hasan Ağa Çeşmesi Kitâbesi

Galata Mevlevihanesi Semahane Kapısı Kitâbesi

Galata Mevlevihanesi Dış Kapısı Kitâbesi

Nusretiye Camii Cümle Kapısı Kitâbesi

Nusretiye Camii Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camii Sebili Kitabesi 

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Saliha Sultan Sebili Kitâbeleri

Şah Sultan Türbesi Kitâbesi

Mehmet Hüsrev Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Ayşe Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Ahmediye Sebili Kitâbeleri Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Ahmediye Çeşmesi Kitâbesi Beylerbeyi Camii Kitâbeleri (2)

Beylerbeyi Camii Kitâbeleri (1) Çuhadar Lâdikli Ahmet Ağa Çeşmesi Kitâbesi

Abbas Ağa Çeşmesi Kitâbesi (Beşiktaş)

Ümmü Gülsüm Çeşmesi Kitâbesi Kaptan Mustafa Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Silahtar Mustafa Ağa Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Ahmet Duvar Çeşmesi Kitâbesi Ali Bey Çeşmesi Kitâbeleri

Arap Camii, Âdile Sultan Şadırvanı Kitâbesi

Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Camii Kitâbesi Ortaköy, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Bezmiâlem Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbeleri Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Kandilli, Sultan Birinci Mahmud Çeşmesi Kitabesi Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Paşa Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camii Kitabesi Nusretiye Camii Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camii Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmii Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2021 | H.Veysel Güleryüz