kitabeler.gif

Fatih Camii Ahmet Paşa Çeşmesi Kitabesi

Kitabe-Fatih Cesme-780.jpg

Yapım Kitabesi

Menba'-ı cûd ü ata Hazret-i Sultan Mahmûd
Cûybâr-ı keremi itdi cihanı irvd

İste ez-cümle bu zibende eser kim evvel
Gelmedi hatır eslâf-ı kirama asla

Böyle birşâh-ı cihânbân-ı inâyet-kârın
Eylemiş dikkat-i hümâyûnuna merhun Mevla

Türbe-i pâk-i Ebu'l-Fethe iki çeşme-i nev
Şad idüp ruhunu çün kıldı bu bâbda ihya

(...) Kevser-i ser-çeşme-i sultân-ı guzât
Sân iki desti ile itdi sebil ü icra

Ni'metâ bâni-i hayr ile şehinşâha heman
Bu iki mısra' târihi yozup eyle duâ

Yâd idüp eyledi şad âb-ı Mehemmed Hân 'ı 1154
Çeşme-i âb-ı hayât-ı Hacı Ahmed Paşa 1154


Anlamı:

Sultan Mahmud Hazretlerinin cömert bağışlama kaynağı
Akar su gibi bağışlaması cihanı suya doyurdu

İşte örneğin bu güzel eser ki daha önce
Gelmedi hiçbir cömert kimsenin aklına, asla

Böyle gayretli bir cihan padişahına
Allah Padişahlığına dikkat ederek yapmış

Fatih’in temiz türbesine iki yeni çeşme
Ruhunu şad etmek için bu sebepten yaptı

(...) Kevser-i ser-çeşme-i sultân-ı guzât

Sân iki desti ile itdi sebil ü icra

Ni'metâ bâni-i hayr ile şehinşâha heman
Bu iki mısra' târihi yozup eyle duâ

Yâd idüp eyledi şad âb-ı Mehemmed Hân 'ı 1154
Çeşme-i âb-ı hayât-ı Hacı Ahmed Paşa 1154

 

Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi

Fatih Cesme-780.jpg

Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi.

Fatih Camii avlusunda, Fatih Kütüphanesi kapısının yanında ve Fatih türbesi ile haziresi duvarının önünde bulunmaktadır. Hicri 1154 (Miladi 1741) yılında Hacı Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Hacı Ahmet Paşa, Sultan Birinci Mahmud’un 1740-1742 tarihleri arasında sadrazamlığını yapmıştır. Çeşme, Fatih Sultan Mehmed'in türbesi duvarının önünde bir duva ve köşe çeşmesi olarak yaptırılmıştır.
Çeşme mermerdendirb. Mermer çeşmenin cephe düzenlemesinde ampir üslubunun etkileri görülmektedir. Cephenin iki yanı. oluklu başlıkları olan birer yuvarlak sütunla sınırlandırılmıştır. Başlıkların üzerinde iki yanda üst üste iki S formu görülmektedir. S'lerin arasında çeşmenin yedi satırlık kitabesi bulunmaktadır.
Sütunların arasında, ayna taşının üstünde istiridye kabartmasının iki yanından çıkarak, uçları helezon şeklinde sonlanan S'ler görülmektedir. Ayna taşında süsleme bulunmamaktadır.

_________________________________________________________________________________

Atikali Camii Duvar Çeşmesi Kitabesi

Anadolu Kavağı Hasan Paşa Ceşmesi Kitabesi

Abbas Ağa Çeşmesi Kitâbesi

Mevlanakapı, Mehmed Kethüda Çeşmesi Kitâbesi

Galata Mevlevîhânesi Hasan Ağa Çeşmesi Kitâbesi

Galata Mevlevihanesi Semahane Kapısı Kitâbesi

Galata Mevlevihanesi Dış Kapısı Kitâbesi

Nusretiye Camii Cümle Kapısı Kitâbesi

Nusretiye Camii Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camii Sebili Kitabesi 

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Saliha Sultan Sebili Kitâbeleri

Şah Sultan Türbesi Kitâbesi

Mehmet Hüsrev Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Ayşe Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Ahmediye Sebili Kitâbeleri Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Ahmediye Çeşmesi Kitâbesi Beylerbeyi Camii Kitâbeleri (2)

Beylerbeyi Camii Kitâbeleri (1) Çuhadar Lâdikli Ahmet Ağa Çeşmesi Kitâbesi

Abbas Ağa Çeşmesi Kitâbesi (Beşiktaş)

Ümmü Gülsüm Çeşmesi Kitâbesi Kaptan Mustafa Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Silahtar Mustafa Ağa Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Ahmet Duvar Çeşmesi Kitâbesi Ali Bey Çeşmesi Kitâbeleri

Arap Camii, Âdile Sultan Şadırvanı Kitâbesi

Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Camii Kitâbesi Ortaköy, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Bezmiâlem Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbeleri Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Kandilli, Sultan Birinci Mahmud Çeşmesi Kitabesi Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Paşa Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camii Kitabesi Nusretiye Camii Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camii Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmii Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz