Abideler Şehri İstanbul

(Osmanlı Devri Eserleri)

Kitabı

Giris_pdf.jpg      EyupSultan_pdf.jpg

Fatih_pdf.jpg     Mahmut Pasa Ayirim Sayfasi.jpg

Murat Pasa Kapak.jpg     Rum Kapak Internet.jpg

Davud Kapak.jpg    Firuz Sultanahmet Kapak.jpg

Atikali Kapak-4.jpg    Zincirlikuyu Kapak-1.jpg

Ilk Camiler Kapak.jpg

Kitabın Giriş bölümü ile diğer bölümlerini PDF formatında izleyebilirsiniz.

________________________________________________________________________________________

“ABİDELER ŞEHRİ İSTANBUL’UN OSMANLI
DEVRİ ESERLERİ”
Kitabı İçeriği

Hazır Olan Bölümler

İçindekiler
Giriş
Fetih’den Önceki İstanbul’un Kısa Tarihçesi
Fetih’den Sonra İstanbul’a Yerleşim
Osmanlı Devri Mîmârîsi:
      Yapılar
      Mîmârî Gruplar:
      Dînî Mîmârî
      Sivil Mîmârî
      Askerî Mîmârî
Dînî Mîmârî:
      Osmanlı Devri Camileri
      Osmanlılar'da Camilerin Bölümleri ve Düzeni

Abideler Şehri İstanbul’un Bursa Üslûbundaki Camileri:
      Eyüp Sultan Camii, Fatih Sultan Mehmed Camii, Mahmud Paşa Camii, Murad Paşa Camii, Davud Paşa Camii, Rum Mehmed Paşa Camii, Fîrûz Ağa Camii, Atik Ali Paşa Camii, Zincirlikuyu Camii (Vasat Ali Paşa Camii) ve Kariye Müzesi

Bursa Üslûbundan Klâsik Devir Mîmârîîsine Kadar Yapılan Camiler ve Mescidler:
      Salacak Fatih Camii, Yedikule Fatih Camii, Bursa Tekkesi Camii, Akşemseddin Camii, Akbıyık Camii, Bâlâ Camii, Bâlî Paşa Camii, Molla Fenârî Camii, Fenerkapısı Mescidi, Tophane Fîrûz Ağa Camii, Hacı Küçük Camii, Handanağa Camii, Hoca Kâsım Günânî Camii, Dülgerzade Camii, Hacı Kadın Camii, Balçık Tekkesi Camii, Bey Camii, Çakırağa Camii, Demirhan Camii, Demirtaş Camii, Etmekcibaşı Camii, Evlice Baba Camii, Fuad Paşa Camii, Mihrişah Camii, Hatice Sultan Camii, Hubyar Mescidi, İbni Meddas Camii, Kanlı Fırın Camii, Kantarcılar Camii, Kaptan Paşa Camii, Kemâl Paşa Camii, Kumrulu Mescid, Kürkçü Hacı İsa Camii, Mercan Ağa Camii, Molla Aşkî Camii, Molla Hüsrev Camii, Nallı Mescid, Nişancı Mehmed Paşa Camii, Otakcılar Camii, Saman-ı Veren-i Sani Camii, Saman-ı Veren-i Evvel Camii, Sarı Bayezid Camii, Sekbanbaşı Yakup Ağa Camii, Seyyid Ömer Camii, Tahtakadı Camii, Tatlıkuyu Camii, Üç Mihraplı Cami, Üskûbî İbrahim Ağa Camii, Üsküplü Çakır ağa Camii, Yahyâ Efendi Dergâhı Camii, Yakup Ağa Camii, Yarhisar Camii, Yatağan Camii, Yavaşça Şahin Camii, Yavuz Er Sinan Camii.

Kiliseden Çevrilen Camiler:  
    Bodrum Camii (Mesih Paşa Camii), Fethiye Camii ve Müzesi, Gül Camii, Hazret-i Câbir Camii (Atik Mustafa Paşa Camii, Koca Mustafa Paşa Camii), Hirâmî Ahmet Paşa Camii, İmâm-ı Atik Camii, Kalenderhane Camii, Kariye Camii Müzesi, Kefevî Camii, Küçük Ayasofya Camii, Molla Gürânî Camii, Mustafa Çavuş Mescidi, Sümbül Efendi Camii (Koca Mustafa Paşa Camii), Zeyrek Camii.

Ayasofya Camii ve Müzesi:

Klâsik Devir Üslûbundaki Camiler ve Ayasofya’nın Klâsik Devir Üslûbuna etkisi:
      Atik Vâlide Sultan Camii, Ayazma Camii (Sultan Üçüncü Mustafa Camii), Bayezid Camii, Beylerbeyi Camii, Cerrahpaşa Camii, Mihrimah Sultan Camii (Üsküdar), Mihrimah Sultan Camii (Edirne kapı), Dolmabahçe Camii, Emirgân Camii, Erenköy Galip Paşa Camii, Erenköy Zihni Paşa Camii, Hadım İbrahim Paşa Camii, Haseki (Hürrem) Sultan Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Lâleli Camii (Sultan Üçüncü Mustafa Camii), Nûr-u Osmâniye Camii, Nusretiye Camii, Ortaköy Camii, Pertevniyal Valde Sultan Camii, Piyale Paşa Camii, Rüstempaşa Camii, Şehzade Camii, Selimiye (Üsküdar) Camii, Şems Paşa Camii, Sinan Paşa Camii, Sokollu Mehmet Paşa Camii, Sultan Üçüncü Mustafa-İskele Camii, Süleymaniye Camii, Yavuz Sultan Selim Camii, Yeni Vâlide Camii (Gülnûş Emetûllah Vâlide Sultan Camii), Yeni Cami, Zal Mahmud Paşa Camii, Zeynep Sultan Camii.

Hazırlanmakta Olan Bölümler:


Klâsik Devir Sonrası Cami ve Mescidlerden Örnekler
Namazgâhlar
Türbeler
Çilehaneler
Mevlevîhaneler
Sivil Mimari
Çeşmeler ve Sebiller
Su Yolları ve Bentler
Köprüler
Nişantaşları
Şiâahaneler
Hisarlar
Hamamlar
Kapalıçarşı ve Bedesten
Diğer Eserler


kapak_kucuk_1.jpg

Bu sayfamda,, yeni hazırlamakta olduğum "ABİDELER ŞEHRİ İSTANBUL Osmanlı Devri Eserleri" isimli kitabımı başından itibaren, bölümler halinde sizlere sunacağım.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz