kitaplar_siyah

dijital_b

Piyasamızda, çok sayıda "Dijita/ Elektronik" kitabı bulunmaktadır. Ancak, bunların tümü ders kitabı niteliğindedir ve okul kitaplarından yararlanabilmek için, belirli. bir eğitim düzeyine sahip olmak gerekmektedir. Bu nedenle, dijital tekniğine ilgi duyan bir kişi, bu nitelikteki kitaplardan yeterince yararlanamaz.
Kitabımızda, modern elektroniğin iki ana unsuru olan, dijital ve analog elektronik tekniği karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve özellikle dijital tekniği olabaidiğince basite indirgenerek anlatılmaktadır. Kitapta, ayrıca her iki teknikle gerçekleştirilen devrelere ait örnekler de yer almaktadır.
Birincisi, "Kendi Kendine Elektronik" olan, "Temel Elektronik Kitapları" serimizin ikincisi olan bu kitapta, dijital tekniğinin temeli olan mantık kapıları, eşdeğer devreleri ile incelenmektedir. Daha sonra, salınım devreleri ve sayıcılar örnek devrelerle anlatımaktadır.
Dijital ve Analog Elektronik Devreleri kitabının amacı, özel bir soruna ilişkin, örnek bir devre gerçekleştirmek değildir. Verilen örnek devrelerin birleştirilmesiyle, her tür uygulama alanı için geçerli çözümler elde edilmesini sağlamaktır. Bu nedenle verilen tüm örnekler, özenle seçilmiştir.
Bu kitabı izleyecek olan "Mikroişlemciler ve Bilgisayar Elektroniğı" kitabı ile, 'Temel Elektronik Kitapları" dizisine devam edileceğinden, kitabpta Mikro­işlemciler ve Bilgisayar Elektroniği ile ilgili bilgilere yer verilmemiştir.

İÇİNDEKİLER

♦ DİJİTAL VE ANALOG ELEKTRONİK
♦ YARI İLETKENLER
♦ DARBE DEVRELERİ
♦ MANTIK DEVRELERİ
♦ SALINIM DEVRELERİ
♦ UYGULAMA DEVRELERİ
♦ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER
♦ 555 TÜMLEŞİK DEVRESİ
♦ ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR VE DEVRE ÖRNEKLERİ

H.Veysel Güleryüz

Bilgi için : http//www.birsenyayinevi.net

© 2011 | H.Veysel Güleryüz

hifi_tek_b

HI-FI Stereo Amplifikatör Şemaları kitabımın ardından, HI-FI serisinin ikinci kitabı olarak hazırladığımız bu kitapta HI-FI tekniği, çeşitli akustik bilgileri, hoparlörler ve hoparlör kutuları ile HI-FI devrelerinin oluşturulması geniş bilgiler ve örneklerle anlatılmaktadır.
Kitabın ilk bölümünde, HI-FI amplifikatörlerini oluşturan devrelerin nasıl hesaplanacağı anlatıldıktan sonra, ton kontrolları ve equalizerlerin temelleri ve hesaplanmaları yer almaktadır. Dahasonra Akustik Güç, Desibel ve Watt hakında geniş bilgi verilmekte ve ardından hoparlörler ve hoparlör kutuları ile ilgili bilgiler anlatılmaktadır.
İzleyen bölümlerde, önkuwetlendiriciler ve ton kontrolları geniş olarak ve örnek devrelerle anlatılmaktadır.
Son olarak ise, HI-FI sistemlerinde kullanılan çeşitli elektronik devrelere ait uygulamalar yer almaktadır.
Tüm örnek devreler ve uygulamalar için baskılı devre planları ve bunlara devre elemanlarının yerleştirilmeleri verilmeye çalışılmıştır. Böylece okurlarımızın bu devreleri kolayca uygulayabilmelerine olanak sağlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

♦ HI-FI TEKNİĞİ
♦ ÖN KUVVETLENDİRİCİLER
♦ TON KONTROLLERİ
♦ HI- FI UYGULAMALARI

H. Veysel Güleryüz

Bilgi için : http//www.birsenyayinevi.net

© 2011 | H.Veysel Güleryüz

hifi_ampli_b

Bu kitapta, en küçüğünden en büyüğüne kadar, çeşitli alçak frekans amplifikatörlerinin (kuvvetlendiricilerinin) şemaları verilmiştir. Kitap, alçak frekans devreleri ile ilgili bir dizi kitabın ilkini oluşturmaktadır. Diğer HI-FI Tekniği ve Uygulamaları kitabında ise, karıştırıcılar (mikserler), preamplifikatörler (önkuvvetlendiriciler), egualizer'ler (çok kanallı ton kontrol sistemleri), VU-metreler vs gibi çok çeşitli alçak frekans devreleri yer almaktadır.
Bu kitapta yer alan şemalar, çeşitli firmaların yapımları arasından ve çeşitli yayınlardan seçilerek derlenmiştir. Bu seçimlerde, okurların ilgisini çekebilecek özellik ve güçlerde amplifikatörlere ağırlık verilmiştir.
Şemaların çoğu bilgisayarda yeniden çizilmiş, baskılı devresi olmayan bazı amplifikatör devrelerine baskılı devre planları da eklenmiştir. Diğer birçoğu ise kaynak yayınlardan aynen aktarılmıştır. Her şemanın sonunda, amplifikatör devresinin hangi kaynaktan sağlandığı ayrıca belirtilmiştir.
Kitabımız, en düşük güçlü amplifikatörden, en yüksek güçlüye doğru bir sıra izleyerek hazırlanmıştır. Ancak, aralarda bu sıralamaya uymayan bazı şemalar da yer almaktadır.
Kitabın baş tarafında, "HI-FI ve Gerçekler" yazısında kaliteli amplifikatör yapmak isteyenlerin bilmesi gereken bazı bilgileri vermeye çalışılmıştır. Özellikle bu bilgileri göz ardı ederek yapılacak tercihlerin sonradan üzücü sonuçlar getirebileceği gibi, maddi yönden de büyük zararlara neden olabileceğini belirtmekte yarar görmekteyiz. Bu nedenle kitabın girişindeki bu yazının dikkatle okunup değerlendirilmesini öneririz.
Kitabımın, kaliteli amplifikatör yapmak isteyen deneycilere ve HI-FI meraklılarına yararlı olacağını umuyoruz.

H.Veysel Güleryüz

Bilgi için : http//www.birsenyayinevi.net

© 2011 | H.Veysel Güleryüz


kitap_grup.jpg

kitaplar_siyah1

Bu bölümde, Veysel Güleryüz'ün yazdığı "HI-FI Stereo Amplifikatör Şemaları", "HI-FI Tekniği ve Uygulamaları" ve "Dijital ve Analog Elektronik Devreleri" Kitapları tanıtılmakta ve içerikleri hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca her kitap için ayrı ayrı yayımcılarına link verilerek kitapları temin etmenize olanak sağlanmaktadır.

© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz