HH_15.jpg

HÜSEYİN HALİD GÜLERYÜZ

Şimdiki İstanbul İtfaiye Müdürlüğü’nün yerine yapıldığı, Tezgâhçılar caddesi üzerinde, ahşap, arkası uzun bahçeli bir evde 1900 yılının 12 Ağustos günü dünyaya geldi.
Önce Ravza-i Maarif, Rehber-i Tahsil, Fatih Merkez Rüştiyeleri ile Gelenbevî Sultâniyesi’nde okuduktan sonra, devlet bursu ile, o zamanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’ndaki Budapeşte Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği okudu. Mazuniyetinden sonra,  İstanbul’da İstanbul Şehir Emâneti (İstanbul Belediyesi) Makine ve Sanayii Şubesi’nde Şube mühendisi ve Garaj Müdürü olarak da işe başladı.

HH_14.jpg

Hüseyin Halid Güleryüz, annesi. babası, kızkardeşi ve çocukları Ahmet ve Veysel ile birlikte.


Bu arada İstanbul’da ilk olarak oluşturulan Şoför İmtihan (Ehliyet) Heyeti Reisi oldu.
İstanbul Bayezit’teki havuzun Yenikapı’daki bina ve makine tesisatını yaparak işletti. Hamidiye suyunun Cendere’deki buharlı tesisatını tamamen değiştirerek 120 metre monometrik yüksekliğe su sevk eden pompaların planlarını yapıp makineleri getirtip, monte edip hizmete açtı.
İstanbul’un ilk sivil bir Belediye hizmeti olarak kurulmasını sağladı. 1925 yılına kadar Belediye Makine Mühendisi olarak çalıştı.

HH_18.jpgX

HH_19.jpg

HH_17.jpg

Hüseyin Halid Güleryüz'ün çizimlerinden bir kaç örnek


Ticaret ve Ziraat Vekili Hasan Saka tarafından ilk defa, biri İstanbul'da diğeri İzmir'de olan Sanayi ve Mesai Müfettişlikleri olşturulan İstanbul Müfettişliğine tayin edildi. Bir süre sonra, İzmir Müfettişliğine talip olarak oraya gitti. İstanbul müfettişliğinde iken ona bağlı olan Bursa’ya giderek incelemelerde bulunup bir rapor hazırladı.

HH_16.jpg


Heyeti Vekile (Bakanlar Kurulu) kararı ile askerliği bir süre için tehir edilince İzmir Sanayi ve Mesai Müfettişi olarak İzmir'e gitti. İzmir’de Adnan Menderes ile tanıştı.
Ertesi yıl askerliğini yapmak için, İstanbul’a geldi ve Üçüncü Kolordu’da topçu şubesine verildi. Boğazlar ve diğer tahkimat cetvellerini yaptı.

HH_01.jpg

Hüseyin Halid Güleryüz Sanayi Odası Umumi Katibi iken.


Terhisinden sonra 1926 yılında İstanbul Sanayi ve Mesaî Müdürlüğü’nde Baş Müfettiş olarak işe başladı. Yeni bir Teşviki Sanayi Kanunu hazırlıkları nedeniyle sanayicileri guruplar halinde toplayarak istek ve temennilerini saptadı. Bu toplantılar sonucunda hazırlanan 1055 sayılı yeni Teşvîk-i Sanayi Kanunu yürürlüğe girdi,

HH_03.jpg

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye Yerli Mallar Sergisi'ni gezdirirken.


Bu arada İktisat Vekâleti Sanayi Umum Müdürlüğü tarafından gönderilen bir yazı ile, “Milli Korunma Kanunu’nun muaddel 34 üncü maddesine tevfikan, merkezi İstanbul olmak ve İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne vilayetlerini ihtiva etmek üzere kurulan İstanbul Bölgesi Sanayi Birliği Umumi Katipliğine tayininiz tensip olunmuştur. Bu hususta Müteşebbisler Heyeti Mümessili Doktar Halil Sezer’e gönderilen yazının bir sureti ektedir. Birliğin bir an evvel faaliyete geçmesi için lüzumlu muamelelerin ikmalini ve neticelerin bildirilmesini rica ederim. İktisat Vekili” yazısı ile İstanbul Sanayi Odası’nın Umumi Katip (Genel Sekreter) olarak kurulmasını sağladı.
1933 yılından 1936 yılına kadar Kontenjan Komisyonu Reisi’liği yaptı.

HH_04.jpg

Yerli Mallar Sergisi'nde yerli yapım bir uçak hakkında bilgi verirken.


İkinci beş yıllık Sanayi Planı hazırlıklarında rapor ve çalışmalarını hazırlayacak 12 - 15 komisyonun her birinde başkan ya da zabıt katibi olarak olarak görev yaptı. Bu konuda hazırladığı raporlar İzmir İktisat Kongresine sunuldu ve daha sonra bir kitap halinde toplandı.
Üç, dört yıl süre ile Galatasaray lisesinin bütün salonlarında birer yerli mallar sergileri kurarak gerek İstanbul halk-fuarı gerek ise yerli turistler ve özellikle ilgili Bakanlar, Başbakan ve Millet Vekilleri’ne yerli mallarımızı gösteredi. Bunun üzerine Harbiye’deki bugünkü Lütfi Kırdan Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı yapıldı. Biri Umumi kâtip ve diğerleri de Sergi Komiseri olarak üç yıl üst üste sergi düzenledi.

HH_02.jpg

Sergi Müdürü iken zamanın karikatüristi Necmi Rıza tarafından elinde sergi amblemi ile çizilmiş olan bir karikatürü.


1950 seçimlerinde, Demokrat Parti'den İstanbul İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi. Meclis bünyesi içerisinde, İl İmar Komisyonu Başkanlığı görevini yaptı.

HH_05.jpg

Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'le birlikte 1951 yılı Yerli Mallar Sergisi'ni gezerken.

HH_13.jpg

Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a sergi hakkında bilgi verirken.


İstanbul Sanayi Odası’nda 1954 yılına kadar Umumi Katip (Genel Sekreter) olarak çalıştı. 1954 yılının 16 Haziran günü geçirdiği felç sonucunda çeşitli tedaviler görmesine rağmen sol tarafı felçli olarak kaldı. Bu nedenle İstanbul Sanayi Odası’nda pasif bir görev olan Teknik Kurul Başkanı oldu ve 1965 yılının Temmuz ayına kadar bu görevi sürdürdü. Aynı tarihte emekli olan Hüseyin Halid Güleryüz 20 Kasım 1979 tarihinde vefat etti.

HH_06.jpg

Eşi İclal Güleryüz ve kızkardeşi Bedia Güleryüz ile birlikte.


Her yıl İstanbul Maslak’daki Harp Akademileri’nde Türkiye Sanayii hakkında konferanslar ve dersler vermekteydi.

HH_08.jpg HH_10.jpg

Cağaloğlu'ndaki evinde kendi inşa ettiği yelkenli tekneden iki görünüm.


Çok renkli bir kişiliğe sahip olan Hüseyin Halid Güleryüz, mükemmel Osmanlıca ve Macarca dilleri ile iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmekteydi.

HH_11.jpg

Kendi yaptığı suda yüzebilen, elektrik motorlu Yavuz savaş gemisi modeli.

HH_12.jpg

Kendi yaptığı suda yüzebilen elektrik motorlu bir şilep modeli.


Vefa futbol takımında futbol oynaması, halter çalışması, iyi yüzmesi ve buz pateni yapabilmesi yanında, zamanının aydınlar grubuna dahil olması, Türk edebiyatının ölümsüz şair, yazar, filozof ve tarihçileri ile birlikteliği, iyi bir gemi modelcisi olması ve evinde şarfi inşa edebilmesi, usta araba kullanabilmesi, kişiliğine birer örnektir.

KENDİ YAZISIYLA BİYOGRAFİSİ

© Site Yapımı : H.Veysel Güleryüz (Tüm Hakları Saklıdır) | İletişim : http://www.veyselguleryuz.com